Omgevingskwaliteit, daar zorg je samen voor

Op donderdag 20 april organiseren we de tweede Nationale Dialoog Bouwcultuur. Deze dag staat in het teken van het grote aantal urgente en uiteenlopende opgaven waar we voor staan. Met elkaar gaan wij Nederland veranderen, een culturele daad. We zijn samen verantwoordelijk voor een collectieve omgevingskwaliteit en moeten het daarom met elkaar hebben over welke toekomst ons land heeft en hoe we het gaan aanpakken. Dat gaat over bouwen, zeker, maar ook over gezondheid, over voedsel, natuur, economie, over samenleven, geluk en schoonheid.

Tijdens de Nationale Dialoog Bouwcultuur nemen we u mee in de verschillende facetten van de opgaven, in de variërende schaalgroottes en de relaties daartussen, van praktijk naar governance, in gesprek met burgers, professionals, ontwerpers, ondernemers en overheid. We laten inspirerende voorbeelden zien, we brengen u in gesprek met elkaar en we gaan aan het werk, maken afspraken.

We nodigen u van harte uit om bij deze bijzondere dag aanwezig te zijn en deel te nemen aan de dialoog, te ondergaan wat verbeeldingskracht is en onderdeel te zijn van het nieuwe Nederland waar we hard aan werken en straks nog trotser op kunnen zijn.

Openluchttheater De Lichtenberg met Gido ten Dolle en wethouder Wendy van Eijck. Foto: Christi Wijnen

De Locatie

Om een open dialoog te voeren laten we de formele agenda’s deze dag los in een onconventionele setting. De plek waar we elkaar dit keer ontmoeten is het in onbruik geraakte en van alle comfort ontdane openluchttheater De Lichtenberg en de aangrenzende Van Hornekazerne te Weert.

foto’s evenement: Christi Wijnen

De Verklaring van Davos

Met de ondertekening van de Verklaring van Davos in 2018, versterkt door de Nationale Omgevingsvisie (NOVI), heeft Nederland de verantwoordelijkheid genomen om iedere ingreep in de fysieke leefomgeving bij te laten dragen aan de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit.

Iedere keuze die veranderingen in onze fysieke leefomgeving tot gevolg heeft, iedere handeling, ieder contact werkt door op de ruimtelijke kwaliteit van ons land. Ruimtelijke kwaliteit is niet een op zichzelf staand doel, maar het waarneembare resultaat van alle beslissingen die wij vanuit onze verschillende rollen dagelijks nemen. Het doel van de Nationale Dialoog Bouwcultuur is in de komende 10 jaar een antwoord te vinden op de vraag: HOE zorgen we ervoor dat iedere ingreep in de fysieke leefomgeving bijdraagt aan verbetering van de ruimtelijke kwaliteit?

Omgevingskwaliteit is geen sectoraal toefje op een taart – het raakt het (economisch) toekomstperspectief van agrariërs, de ecologische kwaliteit van het landelijk gebied, het ‘mentale eigenaarschap’ van de in- en omwonenden, het erfgoed en tal van andere waarden. Kwaliteit wordt opdeze manier de drijfveer van de transitie naar een toekomst waar we allemaal naar verlangen.
Uit de brief van Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en Vereniging Deltametropool aan de heer Remkes (16 september 2022)

Het (IM)pactnetwerk

De Nationale Dialoog Bouwcultuur organiseren we met een brede vertegenwoordiging van maatschappelijke organisaties en overheid.

Tijdens de eerste Nationale Dialoog Bouwcultuur in 2020, is het (IM)Pactnetwerk van ‘bouwcultuur ambassadeurs’ opgezet om de dialoog gaande te houden. Dit netwerk vormt de kerngroep van de Nationale Dialoog Bouwcultuur. De mensen in dit netwerk committeren zich niet alleen professioneel, maar ook persoonlijk en handelen vanuit inhoudelijke kwaliteitsambitie. Lees hier meer over het (IM)Pactnetwerk.

De Nationale Dialoog Bouwcultuur wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap, het ministerie Binnenlandse Zaken en het Stimuleringsfonds creatieve industrie.

 

Floris Alkemade legt het uitstekend uit

Rijksbouwmeester Floris Alkemade vertelt over een gezonde en groene samenleving