Over Nationale Dialoog Bouwcultuur

Met de ondertekening van de Verklaring van Davos in 2018, versterkt door de Nationale Omgevingsvisie (NOVI), heeft Nederland de verantwoordelijkheid genomen dat iedere ingreep in de fysieke leefomgeving zal bijdragen aan verbetering van de ruimtelijke kwaliteit.

Iedere keuze die veranderingen in onze fysieke leefomgeving tot gevolg heeft, iedere handeling, ieder contact werkt door op de ruimtelijke kwaliteit van ons land. Ruimtelijke kwaliteit is niet een op zichzelf staand doel, maar het waarneembare resultaat van alle beslissingen die wij vanuit onze verschillende rollen dagelijks nemen. Het doel van de Nationale Dialoog Bouwcultuur is in de komende 10 jaar een antwoord te vinden op de vraag: HOE zorgen we ervoor dat iedere ingreep in de fysieke leefomgeving bijdraagt aan verbetering van de ruimtelijke kwaliteit?

Om de dialoog gaande te houden, is het (IM)Pact-netwerk van ‘bouwcultuur ambassadeurs’ opgezet. Dit netwerk vormt de kerngroep van de Nationale Dialoog Bouwcultuur. De mensen in dit netwerk committeren zich niet alleen professioneel, maar ook persoonlijk en handelen vanuit inhoudelijke kwaliteitsambitie. Dit netwerk met de (IM)Pact-sessies en het tweejaarlijkse evenement als instrument vormen het continuüm van de Nationale Dialoog Bouwcultuur.

Nationale Dialoog Bouwcultuur is een samenwerkingsverband van:

 • BNA Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus
 • BNSP Beroepsvereniging Nederlandse Stedenbouwkundigen en Planologen
 • Bouwend Nederland
 • CRA College van Rijksadviseurs
 • NEPROM Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen
 • NVDE Nederlandse Vereniging Duurzame Energie
 • VAWR Vereniging van Architecten in de Restauratie
 • VNO NCW
 • Landschapsbeheer
 • Staatsbosbeheer
 • Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Kunsten ’92
 • Koninklijke BAM Groep
 • NVTL Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur
 • Erfgoedvereniging Heemschut
 • Europa Nostra
 • Vitens
 • VVM Netwerk van Milieu professionals
 • Architectuur Lokaal
 • NederLandBovenWater
 • Federatie Ruimtelijke Kwaliteit
 • Vereniging Deltametropool
 • Stimuland
 • Rijkswaterstaat

Davos Declaration 2018