(IM)pactnetwerk

Om de dialoog gaande te houden is, tijdens De Nationale Dialoog Bouwcultuur op 5 maart 2020 op de Vliegbasis Soesterberg, het (IM)Pact-netwerk van ‘bouwcultuur ambassadeurs’ opgezet. Dit netwerk vormt nu de kerngroep van de Nationale Dialoog Bouwcultuur.

De mensen in dit netwerk committeren zich niet alleen professioneel, maar ook persoonlijk en handelen vanuit inhoudelijke kwaliteitsambitie. Het (IM)Pactnetwerk, dat in 2020 is gevormd heeft de afgelopen twee jaar niet stilgezeten. Er zijn plenaire bijeenkomsten geweest en in concrete projecten uit de praktijk van de deelnemers is geoefend met innovatieve samenwerking rond ontwerpend onderzoek. Op verzoek van het ministeries van BZK en LNV werkte het (IM)pactnetwerk aan een advies voor over de borging van omgevingskwaliteit in het instrumentarium en de gebiedsprocessen van het Nationaal Programma Landelijk Gebied. Het netwerk vormt op deze manier geleidelijk de humuslaag, waarop een standaardpraktijk van ruimtelijke kwaliteit kan gedijen.