Programma

Parametrisch Ontwerpen als bewijslast tijdens het ontwikkelproces?

Hoe bepaal je samen welke parameters van belang zijn in een gebiedsontwikkeling? Of Hoe kan een parametrisch model helpen om een duurzame gebiedsontwikkeling te bestendigen?

De druk op de openbare ruimte in Den Haag is hoog. In de Binckhorst zijn zones aangewezen om nieuwe openbare ruimte te maken. Op het oude gasterrein op de Binckhorst van Den Haag staat de imposante afvalkathedraal (architect Jan Brouwer/Post 65 Erfgoed) geflankeerd door diverse interessante (erfgoed) gebouwen. Het gebied is in transitie. Het is een mogelijke ‘hotspot’ als overgangsgebied tussen de herontwikkelde Binckhorst, de Spoorzone (CID) en de ontwikkeling bij station Den Haag HS (Laak). Het is nog zeer onduidelijk welke functies er op en rond het gebied zullen komen terwijl een aantal plannen in een wijdere cirkel daaromheen al stevig gestalte krijgen. Ook de planning van het gebied is nog onzeker. Uitdaging: de potenties van het gebied lijken slecht onderkend terwijl je moet vaststellen dat voor een wezenlijk duurzame (lees eigen en verbindende/sociale cohesie voorop) ontwikkeling een stevig(e) actie(program) vereist is.

Deze sessie is een inleiding op de kracht van parametrisch ontwerp voor gebiedsontwikkeling met eigen DNA.

Het gaat om de plekken (met stevige ‘zachte’ waarden) waar bij gebiedstransformatie moeilijk vat op is te krijgen. Hier is niet direct sprake van het laaghangend fruit terwijl het vermoeden bestaat dat de ‘bounce back’ op de (directe) omgeving van deze plek wel eens veel groter zou kunnen zijn dan bedacht. Parametrisch ontwerpen faciliteert een efficiënt ontwikkelings-/ontwerpproces. Het gaat om het leveren van de ‘bewijslast’ voor de best fit oplossing. Zo kan vanuit een formidabele uitgangspositie met goede randvoorwaarden in de vertaalslag van een complexe opgave naar een duurzaam ontwerp, op alle schaalniveau’s het verschil worden gemaakt. Zou Parametrisch Ontwerp (PD) hier als een ‘deeltjes-versneller’ kunnen werken? En: zouden de diverse harde parameters uit het PD zijn te kruisen met de zachte (leefbaarheid/sociale cohesie/de poezie)? Hoe dan? En is dit überhaupt mogelijk en gewenst. Wat is daar vervolgens voor nodig en wat zijn dan de (nieuwe) rollen en benefits voor betrokken stakeholders en ontwerpers.

Programmaoverzicht