Programma

Erfgoed als leefomgevingswaarde

Ochtendsessie:

Erfgoed als leefomgevingswaarde

Erfgoed is om meer redenen waardevol dan alleen het historische aspect: het is onderdeel van de leefomgeving voor bewoners, ondernemers, recreanten en andere gebruikers en voegt voor hen kwaliteit toe. Dat kan en moet ook meespelen bij de verdere ontwikkeling van het erfgoed voor verduurzaming, herbestemming, transformatie of gebiedsontwikkeling. In deze sessie gaan we aan de slag met het kader dat is ontwikkeld door het PBL in het essay ‘Erfgoed als leefomgevingswaarde’ voor een bredere benadering van de waardering voor erfgoed. Na een presentatie van het kader gaan we er zelf mee aan de slag en inventariseren samen de verschillende soorten leefomgevingswaarden van De Lichtenberg.

Middagsessie: 

Erfgoed als leefomgevingswaarde

Erfgoed is om meer redenen waardevol dan alleen het historische aspect: het is onderdeel van de leefomgeving voor bewoners, ondernemers, recreanten en andere gebruikers en voegt voor hen kwaliteit toe. Dat kan en moet ook meespelen bij de verdere ontwikkeling van het erfgoed voor verduurzaming, herbestemming, transformatie en gebiedsontwikkeling. In deze sessie gaan we aan de slag met de werkwijze die is ontwikkeld door het PBL in het essay ‘Erfgoed als leefomgevingswaarde’. Na een korte presentatie het essay gaan we zelf aan de slag. Voortbouwend op de inventarisatie van leefomgevingswaarden van De Lichtenberg in de ochtendsessie van deze conferentie, bekijken we hoe deze leefomgevingswaarden tot uitdrukking zouden kunnen komen in (fictieve!) scenario’s voor het gebied. Zo oefenen we met elkaar ontwerpdialoog aan de hand van waarden.

Essay: Erfgoed als leefomgevingswaarde – essay | PBL Planbureau voor de Leefomgeving

Programmaoverzicht