Programma

Maak de Groene Metropool – Casus Utrecht – Eindhoven

Hoe kunnen steden, vanuit een governance perspectief de huisvestingstransitie gezamenlijk stimuleren?

Vanuit recreatief en sociaalecologisch aspect hebben grote gemeenten belang bij het versterken van het landschap. Dit belang botst vaak met de toenemende vraag naar huisvesting, niet alleen op gebiedsontwikkelingsniveau maar ook op governance niveau. Deze uitdaging is niet uniek en rijkt voorbij de stadsgrenzen. Het verbinden van verschillende instrumenten kunnen te goede komen en een landelijk netwerk creëren van ‘Groene Metropool’.

Waarmee steden, op governance niveau, geconfronteerd worden, vraagt om het aanpakken van de verschillend uitdagingen. Dat bespreken we via twee overeenkomsten: Groen Groeit Mee (Utrecht) en Stedelijk Gebied! (Eindhoven)

Programmaoverzicht