Programma

Ruimtelijke Kwaliteit bij Rijkswaterstaat

De wereld verandert, complexiteit neemt toe, en ruimte is een schaars goed. Hierdoor is er (weer) toenemende aandacht voor het belang van ruimtelijke en omgevingskwaliteit waarbij het integreren van invalshoeken, belangen en functies centraal staat.

Rijkswaterstaat (hierna RWS) heeft ‘Duurzaamheid en Leefomgeving’ als één van de zes focuspunten, en heeft bij beheer en aanleg van infra-netwerken “aandacht voor ruimtelijke kwaliteit” (uit Kompas RWS). Wat betekent dit voor de organisatie want dit vraagt om verandering en aanpassing van RWS, op zoek naar een adequate invulling van de taken en werkzaamheden in deze nieuwe context.

Verschillende opgaven vragen verschillende mate van integraliteit (gebiedsontwikkeling, meervoudige inrichting, inpassing). Er ontstaat spanning doordat RWS zowel (eind)beheerder is, uitvoerder van (deel)projecten, en bevoegd gezag in de vier aanvullende rollen: beheerder nationale netwerken, rijksuitvoerder, gebiedsgerichte netwerkpartner en uitvoeringsgerichte gebiedspartner.

RWS wil werken aan verandering en groeien in de rol van gebiedspartner in diverse ontwikkelingen, waarbij op drie punten (in samenhang) verandering kan worden ingezet: strategie, cultuur, structuur.

Deze werksessie onderzoekt wat de ervaringen en behoeftes zijn vanuit gebiedspartijen met betrekking tot de nieuwe aandacht van Rijkswaterstaat om ruimtelijke kwaliteit in te bedden in de organisatie, en invulling te geven aan de verschillende rollen.

Inspiratie link:

home – Maaspark Ooijen-Wanssum

Ruimte voor de rivieren | Rijkswaterstaat

Programmaoverzicht