Programma

Young Planner Framework Workshop

Hoe bedenk, transformeer, ontwerp en versterk je ruimtelijke transities op nationale schaal voor de toekomst?

Tijdens de Young Planner Framework Workshop van Vereniging Deltametropool gaan deelnemers waarschijnlijke toekomstscenario’s bekijken vanuit een planningsperspectief. In groepen van 4 deelnemers wordt gevraagd om beslissingen te nemen die worden gedreven door noodsituaties, druk en behoeften van kort- of langdenkende strategieën. Keuzes die tijdens elk rondetafelgesprek worden gemaakt, worden vergeleken en geëvalueerd. Door verschillende tijdlijnen en benaderingen te gebruiken binnen het raamwerk wordt het toepasbaar op een hele reeks onderwerpen die ruimtelijk met elkaar verbonden zijn en vervolgens op verschillende besluitvormingsniveaus kunnen worden besproken.

Het Young Planner Framework is al in verschillende rondetafel-workshops gebruikt, in samenwerking met partners en leden van de vereniging, en leent zich voor breed scala aan projectbesprekingen.

Als planners raken we soms verdwaald in het heden en vergeten we de lange termijn. De meesten van ons werken dagelijks in het hier en nu, vaak met een tijdsspanne van 20 tot 30 jaar. Om nog maar te zwijgen over de politieke en maatschappelijke invloeden, waar de waan van de dag vaak heerst. We weten ook dat veel van wat we bouwen moeilijk terug te draaien is en nog zo’n 80 jaar invloed zal hebben op onze leefomgeving en samenleving. Beslissingen voor ruimtelijke ontwikkelingen die we nu nemen, kunnen problematisch blijken om Nederland in 2100 leefbaar te houden. Als planologen moeten we daarom werken aan scenario’s voor de lange termijn: wat gaat er veranderen en hoe kunnen we ons het beste voorbereiden? Wat zijn de gevolgen van wat we doen en nog niet doen? Welke mogelijkheden laten we de volgende generaties na om Nederland veilig en leefbaar te houden? Het is meer dan tijd om onze verantwoordelijkheid voor de lange termijn te nemen. Dat kan beginnen in de wereld van de ruimtelijke ordening.

Programmaoverzicht