Project

Betere kwaliteit voor iedereen op elke plek

Het IMPact-gezelschap dat op 5 februari 2021 bijeen is, heeft een groot onderwerp te pakken, namelijk de huidige en toekomstige bouwcultuur en de vraag hoe deze aan kwaliteit kan winnen.

Het is een bevlogen, ambitieuze en broodnodige opgave. De inspiratie komt van de ‘Verklaring van Davos’ uit 2018, een breed maatschappelijk en cultureel pleidooi voor een hoogwaardige Baukultur, ondertekend door tal van Europese regeringsleiders en maatschappelijke organisaties.1 Baukultur is een veelomvattend begrip en de Verklaring impliceert een radicale transformatie van de manier van werken. Een jaar geleden, op 5 maart 2020, is tijdens de ‘Nationale Dialoog Bouwcultuur’ het ‘(IM)Pact van Soesterberg’ gesloten als een Nederlandse uitwerking van Davos, op initiatief van de Vereniging Deltametropool en de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit. Met enige coronavertraging beleven we nu de tweede IMPact-bijeenkomst.

Projectoverzicht